داروخانه همکار ایلام

بازگشت

نام داروخانه آدرستلفن 
دكتر هوشمندي ايلام خيابان سعدي جنوبي روبروي حوزه علميه 3331575
دكتر قزلباش ايلام خيابان سعدي جنوبي روبروي بانك كشاورزي 3338484
جوادالائمه (دكتر ياري)ايلام خيابان سعدي جنوبي كوچه علي اشرف رشيدي 3340381
 دكتر حسنوند ايلام خيابان سعدي جنوبي 9183415805
دكتر نقدي ايلام بلوار سيد الشهدا3348005
دكتر اكبري ايلام بلوار سيد الشهدا9188429068
دكتر متين شهرستان ملكشاهي 9183413905
 دكتر نگارستان شهرستان ايوان 3235395
دكتر نوروزي شهرستان دره شهر 5227304
خانم دکتر شاهماریایلام - چهرراه سعدی33332710
دکتر عبدولیایلام  سعدی جنوبی کوچه جنب بانک کشاورزی33380234
دکتر ملکشاهیایلام سعدی جنوبی کوچه ادیب33337590
خانم دکتر شرفیایلام بلوار آزادی3223311
خانم دکتر جمالیشهرستان دره شهر5223783
دکتر جهانگردشهرستان ملکشاهی9183433453
دکتر حیدریشهرستان سیروان -شهرلومار4723252
دکتر آقا باباییمنطقه چوار2722586
خانم دکتر مهرافشانشهرستان ایوان3238629
دکتر مراد خانیشهرستان آبدانان6229020