داروخانه همکار مشهد

بازگشت

نام داروخانهآدرستلفن
دکتر یوسف مهر افشانقاسم آباد-بین فلاحی 8 و 1035220520
دکتر محمد صادقیانقاسم آباد- اندیشه 3536570936
دکتر اسداله فراهیقاسم آباد-امامیه 2036635069
دکتر محبوبه جعفریقاسم آباد-امامیه 1536634829
دکتر وحیدی منشقاسم آباد-حجاب 5436234800
دکتر بابازادهامامت 1536234800
دکتر نازنین نامجوچهارراه میلاد36062747
دکتر بنی اسدبلوار معلم-روبروی پمپ بنزین36070969
دکتر مهدی مدهوشیوکیل آباد-نرسیده به پل دانشجو38937575
دکتر انسانبلوار وکیل آباد 2338689797
دکتر مهریزیهنرستان- نبش هنرستان 1338905390
دکتر سید عماد حقیبلوار پیروزی-اول رضاشهر38763043
دکتر نافعیبلوار پیروزی-میدان حر38828261
دکتر منتظمیبلوار پیروزی-پیروزی3838832953
دکتر هرویانجاده قدیم-سه راه فردوسی-سمت چپ35423709
دکتر محمد ابراهیم اخباریبین عبدالمطلب 30 و 3237241155
دکتر مهدوی پاکمطهری شمالی-بین مطهری 33 و 3537317579
دکتر بیاتطلاب-مفتح 332725362
دکتر ذبیهیبلوار قرنی 137525570
دکتر امامیانقلعه ساختمان33719800
دکتر طاهره شهرکیبلوار سجاد-روبروی خیابان میلاد37681986
دکتر خطیبسجاد-بزرگمهر شمالی 237612030
دکتر مرتضویفرامرز- نبش مهدی37642853
دکتر گوهر زادهبلوار سجاد-نبش بزرگمهر شمالی37618066
دکتر مسعود اسمیسناباد - نبش آفرین38432292
دکتر آردمپنج راه سناباد-روبروی البسکو38437375
دکتر مستوفیبلوار پیروزی 3438813788
دکتر زردادیبلوار شهید صادقی 3 و 537247202
دکتر امین درباناحمد آباد- بین پاستور و قائم38439720
دکتر باغستانیبین محتشمی 4 و 638427185
دکتر بهرام نوازیخ دانشگاه-خ کفایی-نبش کفایی 238432839
دکتر شهلا محمدیسه راه جم38525135
دکتر مقربیخ دانشگاه-بین کفایی و چهارراه دکتری38430903
دکتر هاشمیبلوار اول طبرسی-بین چهارراه گاز و المهدی32761374
دکتر هنرمندخیابان 17 شهریور-مقابل خانه شهید38520394
دکتر اسماعیل سیزیسیدی- خلج 1233856013