داروخانه های منتخب ارومیه

بازگشت

نام داروخانهشهرآدرس
قریشیارومیهبلوار ارشاد- بالاتر از بیمارستان امام- پلاک 29
مولودیارومیهمهاباد- خیابان جمهوری
صفریارومیهخیابان میثم- اول براعتی