داروخانه های منتخب رشت

بازگشت

نام داروخانهشهرآدرستلفن
مرهمرشتتقاطع جانبازان- بانک ملت- نبش کوچه1333850428
یوسفی رشتجنب بانک ملی7222730
میرقاسمیرشتغازیان- اول خیایان فلسطین- روبروی اتکا1813228550