داروخانه های منتخب یزد

بازگشت

نام داروخانهشهرآدرستلفن
داروخانه ابن سينایزدبلوار جمهوري روبروي بيمارستان افشار 
لطفعلیانییزدمیدان هماوز- داروخانه شبانه روزی دکتر لطفعلیانی9133523190
سهروردییزدنرسیده به میدان ابوذر- روبروی ژاندارمی38264100
موسوی پوریزدیزد- بلوار 22 بهمن- جنب چرخ گردون3537261660